Wybór myjki ultradźwiękowej – częstotliwość

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY MYJKI ULTRADŹWIĘKOWEJWśród myjek dostęnych w sprzedaży spotykamy modele o różnych częstotliwościach pracy – od niskich (25-35 kHz) poprzez najczęściej spotykane 40-50 kHz, aż po częstotliwości rzędzu 132 kHz. Każdy z tych zakresów ma swoją własną charakterystykę, czyniącą daną myjkę dobrym wyborem do jednych zastosowań, a mniej skutecznym do innych.Im wyższa częstotliwość pracy myjki, tym delikatniejsze są wytwarzane przez nią drgania i tym bardziej równomiernie rozkłada się działanie ultradźwięków na powierzchni części czyszczonych. Niższe częstotliwości produkują mocniejszy efekt czyszczący, jednak jego działanie jest mniej równomiernie rozłożone.NISKIE CZĘSTOTLIWOŚCI (25-35 kHz)Polecane do: Czyszczenia dużych elementów, części wykonanych z plastiku jak również elementów bardo silnie zanieczyszczonych.Myjki pracujące z niższymi częstotliwościami powodują powstawanie rzadziej rozmieszczonych żródeł kawitacji, jednak dzięki wyższej sile drgań są one zdolne do „atakowania” zanieczyszczeń na powierzchni przedmiotu w większej odległości od miejsca kawitacji. Akcja czyszcząca w takiej myjce jest mniej równomiernie rozłożona (co może być minusem jeśli wymagana jest duża precyzja czyszczenia), za to duża siła drgań pozwala lepiej usunąć zanieczyszczenia o większej średnicy cząsteczek.Niska częstotliwość jest również zalecana przy czyszczeniu elementów plastikowych, ponieważ plastik ma tendencję do absorbowania i wytłumiania drgań ultradźwiękowych, co przy myjce o słabszej sile drgań może prowadzić do osłabienia efektu czyszcżącego.Przykłady myjek o niskiej częstotliwości pracy:Myjki ultradźwiękowe Bandelin Sonorex Super / Bandelin Sonorex Digitec (częstotliwość 35 kHz)Myjki ultradźwiękowe Walter Industrial Line do czyszczenia przemysłowego (częstotliwość 25 kHz lub 40 kHz do wyboru)Myjki ultradźwiękowe Bandelin Sonorex Technik – duże myjki przemysłowe (częstotliwość 25 kHz lub 40 kHz do wyboru)

ŚREDNIE CZĘSTOTLIWOŚCI (40-50 kHz):Polecane do: większości zastosowań z wyjątkiem czyszczenia precyzyjnego, dużych elementów, części plastikowych i zanieczyszczeń o dużych częsteczkach.Większość powszechnie stosowanych myjek pracuje z częstotliwością 40-50 kHz. W tym wypadku akcja czyszcząca jest bardziej równomiernie rozłożona i zarazem łagodniejsza od myjek o niskich częstotliwościach. Myjki takie polecane są do większości zastosowań w stomatologii, warsztatach, jubilerstwie, poligrafii i optyce.Przykłady myjek o średniej częstotliwości pracy:Myjki ultradźwiękowe EMAG ( częstotliowść 45 kHz)Myjki ultradźwiękowe Walter Powersonic Tabletop (częstotliwość 40 kHz)WYSOKIE CZĘSTOTLIWOŚCI (powyżej 100 kHz):Polecane do: zastosowań wymagających szczególnie wysokiej precyzji i dokładności czyszczenia.Jest to najrzadziej spotykana grupa myjek ultradźwiękowych. W większości przypadków wystarczającą dokładność osiągniemy używając myjki o średniej częstotliwości, w razie konieczności pomagając sobie funkcją homogenizacji płynu czyszczącego (w funkcję taką są wyposażone myjki Emmi serii D, myjki Bandelin Digitec i myjki Walter). W niektórych przypadkach jednak, tam gdzie wymagana jest maksymalna precyzja, najlepiej użyć myjki o bardzo wysokiej częstotliwości.

Ogniska kawitacji są w tym wypadku rozmieszczone najbardziej równomiernie, co skutkuje równą siłą akcji czyszczącej na całej powierzchni czyszczonego przedmiotu. Takie czyszczenie jest najbardziej efektywne przy zanieczyszczeniach o bardzo małych cżąsteczkach.Przykłady myjek o wysokiej częstotliwości pracy:Myjki ultradźwiękowe Walter D/HF (częstotliwość 132 kHz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *